Logg Styrelsemagasinet

För dig i styrelsen

Styrelseakademien professionaliserar Sveriges styrelser

Styrelsespaning – om strategi

10 jun 2024 | Styrelsen

En hjärna kan aldrig vara bättre än tio

Tiden är förbi då styrelsen hade som främsta uppdrag att tillsätta och avsätta vd samt se till att företaget följer aktiebolagslagen. Numera behöver styrelsen även vara högst delaktig i strategiarbetet. Det skriver Styrelseakademiens vd, Håkan Broman, i maj månads styrelsespaning.

Under min tid som styrelsearbetare – jag är inne på mitt sextiosjunde uppdrag – har strategiarbetet blivit en allt viktigare uppgift. Ändå händer det fortfarande att jag får frågan: Ska styrelsen verkligen ägna sig åt strategier, är inte det ledningens uppgift? Mitt svar: Tiden är förbi då styrelsens hade som främsta uppdrag att tillsätta och avsätta vd samt se till att företaget följer aktiebolagslagen. Numera behöver styrelsen även vara högst delaktig i strategiarbetet.

I dagarna publicerar Bengt Karlöf skriften Styrelsen och strategiarbetet 2.0. Bengt har arbetat med strategiutveckling sedan 1980-talet och har skrivit ett flertal böcker om management och affärsutveckling. Styrelseakademien har medverkat vid tillkomsten av denna skrift för att vi tycker ämnet är viktigt. (Våra medlemmar kommer också att kostnadsfritt kunna ladda ner den från vår hemsida.) Det Bengt Karlöf presenterar är en struktur för styrelserollen i företagens och organisationernas strategiarbete. Hans huvudtes är att styrelsen har ett ansvar för att ett strategiarbete bedrivs, medan det är ledningens roll att leda och genomföra det.

Jag kunde inte sagt det bättre själv. Det vore ett resursslöseri att inte tillvarata styrelsens samlade kunskaper när riktlinjerna för framtiden ska stakas ut. Ändå finns det fortfarande organisationer där styrelsen enbart tillåts reagera på den strategi vd tagit fram. Men en hjärna kan aldrig vara bättre än tio och eftersom strategin ska klubbas av styrelsen behöver den också vara involverad redan från början.

Detta kräver en del av styrelseledamöterna, det är helt enkelt tuffare att vara del i en styrelse i dag är för, säg, 30 år sedan. Ansvaret är större, kunskapskraven högre och tempot för att hinna med i omvärldsförändringarna snabbare.

Betyder då detta att personer med lång erfarenhet av bolagsstyrning ska bytas ut mot 30-åringar med spetskompetens inom den senaste tekniken? Ja – och nej. Mest nej. Styrelsearbete är den kanske sista bastionen där mogen ålder ses som en tillgång, eftersom ålder också är lika med erfarenhet. En radikal föryngring av svenska styrelser skulle innebära fler nackdelar än fördelar just för att ovärderlig kompetens och förmågan till att se verksamheten ur ett helikopterperspektiv skulle försvinna ut med badvattnet.

Men självklart ska de yngre inte utestängas. På en inspirationsföreläsning för Styrelseakademiens ordföranderåd i mitten av maj sa Carl-Henric Svanberg, tidigare vd för bland annat Ericsson och nyligen avgången ordförande för AB Volvo, att ett företag för att vara livskraftigt måste vara en del av framtiden.

Det handlar alltså om att bygga in framtiden i strategin, att inse att gamla lösningar inte passar nya problem och utmaningar. Och framtiden innefattar det som så många unga har kunskaper om: digitalisering, AI, cybersäkerhet och hållbarhet. Därför bör de också erbjudas plats i svenska styrelser. Men vän av ordning kan notera att den person som regeringen tillsatt som ordförande för den svenska AI-kommissionen är just den erfarna och seniora näringslivsprofilen Carl-Henric Svanberg.

Till syvende og sidst handlar styrelsens uppdrag om att utföra god bolagsstyrning. Den styrelse och ledning som sätter omvärldsbevakningen högt, samverkar i strategiarbetet utan att blanda ihop sina respektive roller, och som ser till att genomförandet sker med precision, har alla möjligheter att skapa ett konkurrenskraftigt företag som står pall även för morgondagens utmaningar.

Håkan Broman, vd Styrelseakademien

Nyhetsflödet

Styrelsespaning – om arvoden

Styrelsespaning – om arvoden

Advisory Boards riskerar att underminera den svenska bolagsstyrningsmodellen. Samtidigt som kraven på svenska styrelser ökar, flyttar kompetensen över till ansvarsbefriade så kallade Advisory...

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.  Lär dig mer om vår cookie-policy