Logg Styrelsemagasinet

För dig i styrelsen

Styrelseakademien professionaliserar Sveriges styrelser

McKinsey rapport med sex styrelseråd.

McKinsey ger i en rapport ger råd i hur du kan starta din styrelseresa.

Rapporten ger inblick i processen att bli ledamot i en företagsstyrelse och tar upp nyckelfrågor från samtal med erfarna styrelsemedlemmar. Den beskriver sex grundläggande steg: förstå styrelsens roll och mål, öka din synligheten, analysera företaget, förbered dig för intervjuer och gör intervjuerna till tvåvägskommunikation, välja rätt styrelse och hitta din plats i styrelsen som ledamot. Det är ytterst viktigt att förstå rollen som ledamot i företaget,  vad som förväntas av dig och vad du kan bidra med. Du måste också vara nyfiken för att kunna sätta dig in företaget, förstå tidsåtgången för uppdraget och beredd att avsätta tillräcklig tid. Rapporten betonar också vikten av integritet, ödmjukhet och förmågan att bygga relationer för att kunna samarbeta och lyckas med uppdraget i styrelsen.

Läs hela rapporten: How to become a board member in six steps | McKinsey

Text: Christer Nilsson

PwC-rapporten 2024

Årets globala undersökning från intervjuer med 4700 företagsledare visar på en stor medvetenhet bland företagsledare. De är på det klara med att de verkar i en tid med strategiska vägval där det krävs snabba beslut som har stor påverkan. Resultaten visar också på ett växande behov av ledarskap som kan ge energi i organisationer, utmana tidigare synsätt och skapa momentum för förändring. I dagens turbulenta näringsliv kämpar många företagsledare med uppgiften att parera instabilitet och djupgående förändringar. Nya kundpreferenser och regelverk, utmaningar med kompetensbrist och en ständigt pågående teknisk utveckling kommer helt förändra affärslivet som det ser ut idag. Spelplanen har förändrats och behovet av att modifiera affärsmodellerna är inte längre ett val, utan en nödvändighet. Ett viktigt tema i årets globala vd-undersökning är just omställning. På frågan ”Om ert bolag fortsätter på den inslagna vägen, hur länge tror du då att er verksamhet kommer att vara konkurrenskraftig” svarar 45% tio år eller mindre.

Läs hela rapporten: CEO Survey 2024 – PwC:s årliga vd-undersökning | PwC

Text: Christer Nilsson

AI och jobben

Den frågan ställs till ledningen i bolagen och kommer upp på styrelsens bord. Vilka jobb försvinner? Vilka jobb blir kvar och kanske även utvecklas med hjälp av AI?  Viss vägledning får vi i den omfattande rapporten ”Jobs of Tomorrow Generative AI” som presenterades vid World Economic Forum nu i år. I rapporten diskuteras den snabba utvecklingen inom AI och de så kallade Large Language Models (LLM). Det förutspås att 23% av de globala jobben kommer att förändras de närmaste fem åren på grund av branschförändringar och generativ AI. Över 867 yrken analyseras för att bedöma LLM:s påverkan. Till exempel blir rutinmässiga och repetitiva uppgifter troligtvis automatiserade, medan de som kräver abstrakt resonemang kan öka. Även jobb som kräver någon typ av fysisk förflyttning förutses inte påverkas nämnvärt av AI. Som exempels nämns fysisk produktion och jordbruk.  Ladda ner rapporten för att se hur olika jobb kan komma att förändras: WEF_Jobs_of_Tomorrow_Generative_AI_2023.pdf (weforum.org)

Text: Crister Nilsson

Innovationsdrivet styrelsearbete

Medelstora bolag har mycket att vinna på att ta in externa ledamöter. Men det är samtidigt viktigt att värna om de arbetsformer som lagt grunden för bolagets utveckling och framgångar.  Det är en av slutsatserna i rapporten ”Innovationsdrivet styrelsearbete – med fokus på medelstora bolag”. Rapporten visar på fyra företag med ambition för innovation och hållbar tillväxt. Studien tittar på hur styrelsen kan bidra för att framtidssäkra bolaget och om styrelsen i små och medelstora företag kanske är en underutnyttjad resurs i främjandet av innovation och hållbarhet. Några slutsatser visar på vikten att styrelsen arbetar med ägare och ledning i strategiarbetet för att förbereda företaget för framtida utmaningar och möjligheter. Här behövs en tydlig ansvarsfördelning och samtidigt upprätthålla nära, informell kontakt med ett aktivt ledarskap som främjar förtroende och samarbete. För att belysa strategiska frågeställningar från olika håll är externa styrelseledamöter och mångfald avgörande för innovation och utveckling. Studien visar även på att det inte finns någon one size fits all-modell för styrelsearbete, men att professionell bolagsstyrning anpassad för det aktuella företaget är avgörande för framgång både på kort och lång sikt. 

Läs hela rapporten: Innovationsdrivet styrelsearbete.

Text: Crister Nilsson

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.  Lär dig mer om vår cookie-policy